Zprávy

Ukončení školního roku 2019/2020

Poslední tréninky skupin sportovní gymnastiky přípravek a zájmových skupin se uskuteční ve středu 24.6.2020.
Od čtvrtku 25.6. bude sokolovna uzavřena.
Užijte si letní prázdniny a těsíme se na viděnou v září.
Tým oddílu sportovní gymnastiky


Letní příměstský tábor 2020

Další informace v sekci Příměstský tábor


K organizaci tréninků SG od 18.5.2020 (kromě Sokolíci)

Vážené rodiče a příznivci SG, níže naleznete blížší informace k organizaci tréninků sportovní gymnastiky od 18.5.2020

Složení a časový harmonogram jednotlivých skupin zůstává nezměněn.

 

ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

 • - do budovy sokolovny vstupují pouze cvičenci bez rodinných příslušníků (doprovodu), trenér je sám vyzvedne u vchodu 5 min před zahájením tréninku

 • - cvičenci i doprovod by měli před vchodem do budovy dodržovat bezpečné rozestupy

 • - každý cvičenec s sebou přinese vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, prohlášení budou k dispozici k vyplnění i u vchodu sokolovny

 • - upozorňujeme, že během probíhajících tréninků bude hlavní vchod do budovy uzamčen, proto je důležité dodržet časy zahájení a ukončení tréninku

 • - Na základě nařízení o krizovém řízení:

Usnesení Vlády České republiky č. 490 

Usnesení Vlády České republiky č. 493 v platnosti od 11. května 2020

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze č. 4 Usnesení Vlády České republiky č. 537 v platnosti od 18. května 2020 do 25. května 2020

Požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky na organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti  

 budou do odvolání nepřístupné šatny a sprchy, proto doporučujeme, aby děti přišly z domu již oblečeny do tréninkového úboru a připraveni k tréninku

 • - trenéři budou během tréninku dodržovat hygienická doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR uveřejněná v požadavcích pro organizovaný trénink na vnitřním sportovišti (viz výše)

 • - do odvolání není také možné využívat saunu

 • - po vstupu se cvičenec vyzuje a boty i svršky odloží na určené místo, odejde si na WC umýt ruce, vydesinfikovat desinfekčním gelem a teprve vchází do cvičebních prostor (vše za doprovodu trenéra)

 • - sportovci (cvičenci) v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), proto doporučujeme, aby měl každý s sebou sáček na uložení roušky. Všichni trenéři musí nosit během tréninkového procesu ochranný prostředek dýchacích cest.

 • - po skončení tréninku předá trenér cvičence doprovodu opět před hlavním vchodem do budovy, proto žádáme rodiče o dochvilnost (netýká se starších cvičenců, kteří mohou odcházet samostatně)

 • - rodiče posílají na trénink děti dobrovolně, a to pouze děti zdravé, z nerizikového prostředí

 • - prostor sokolovny bude pravidelně větrán, po ukončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek a využívaných prostor

Nový koronavirus 

Vážené sestry, vážení bratři,

Vážení uživatelé sokolského areálu,

 

vláda České republiky vyhlásila 

NOUZOVÝ  STAV

od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

nebo do odvolání

 

pro území České republiky v souvislosti s prokázaným výskytem

koronaviru z důvodu ohrožení zdraví občanů.

Tělocvičná jednota Sokol Zlín přijala následná opatření:

- od 13. března 2020 je uzavřen objekt sokolovny do odvolání

s tím souvisí zrušení tělocvičné činnosti v objektu sokolovny,

   které vychází z výnosu vlády – zákaz vstupu veřejnosti na sportoviště

- ruší se organizace výroční schůze odboru všestrannosti

- ruší se organizace výroční schůze oddílu sportovní gymnastiky

- ruší se organizace valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Zlín

Pověření pracovníci uvedení v adresáři budou bezprostředně informovat

cvičence, trenéry, cvičitele, funkcionáře, účastníky výročních schůzí a rodiče o nastalé situaci.

 

Obsah sdělení je závazný pro všechny uživatele sokolovny BEZ VÝJIMKY.

Vstup do objektu sokolovny je povolen POUZE zaměstnancům Tělocvičné jednoty Sokol Zlín.

 

 

za výbor Tělocvičné jednoty Sokol Zlín

 

Jitka Kejřová,

starostka TJ Sokol Zlín