Zprávy

Platba příspěvků

Prosím o dodržování termin platby


Školní rok 2020/2021

První trénink v úterý 1.9.2020


Ukončení školního roku 2019/2020

Poslední tréninky skupin sportovní gymnastiky přípravek a zájmových skupin se uskuteční ve středu 24.6.2020.
Od čtvrtku 25.6. bude sokolovna uzavřena.
Užijte si letní prázdniny a těsíme se na viděnou v září.
Tým oddílu sportovní gymnastiky


Letní příměstský tábor 2020

Další informace v sekci Příměstský tábor


K organizaci tréninků SG od 18.5.2020 (kromě Sokolíci)

Vážené rodiče a příznivci SG, níže naleznete blížší informace k organizaci tréninků sportovní gymnastiky od 18.5.2020

Složení a časový harmonogram jednotlivých skupin zůstává nezměněn.

 

ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

 • - do budovy sokolovny vstupují pouze cvičenci bez rodinných příslušníků (doprovodu), trenér je sám vyzvedne u vchodu 5 min před zahájením tréninku

 • - cvičenci i doprovod by měli před vchodem do budovy dodržovat bezpečné rozestupy

 • - každý cvičenec s sebou přinese vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, prohlášení budou k dispozici k vyplnění i u vchodu sokolovny

 • - upozorňujeme, že během probíhajících tréninků bude hlavní vchod do budovy uzamčen, proto je důležité dodržet časy zahájení a ukončení tréninku

 • - Na základě nařízení o krizovém řízení:

Usnesení Vlády České republiky č. 490 

Usnesení Vlády České republiky č. 493 v platnosti od 11. května 2020

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze č. 4 Usnesení Vlády České republiky č. 537 v platnosti od 18. května 2020 do 25. května 2020

Požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky na organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti  

 budou do odvolání nepřístupné šatny a sprchy, proto doporučujeme, aby děti přišly z domu již oblečeny do tréninkového úboru a připraveni k tréninku

 • - trenéři budou během tréninku dodržovat hygienická doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR uveřejněná v požadavcích pro organizovaný trénink na vnitřním sportovišti (viz výše)

 • - do odvolání není také možné využívat saunu

 • - po vstupu se cvičenec vyzuje a boty i svršky odloží na určené místo, odejde si na WC umýt ruce, vydesinfikovat desinfekčním gelem a teprve vchází do cvičebních prostor (vše za doprovodu trenéra)

 • - sportovci (cvičenci) v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), proto doporučujeme, aby měl každý s sebou sáček na uložení roušky. Všichni trenéři musí nosit během tréninkového procesu ochranný prostředek dýchacích cest.

 • - po skončení tréninku předá trenér cvičence doprovodu opět před hlavním vchodem do budovy, proto žádáme rodiče o dochvilnost (netýká se starších cvičenců, kteří mohou odcházet samostatně)

 • - rodiče posílají na trénink děti dobrovolně, a to pouze děti zdravé, z nerizikového prostředí

 • - prostor sokolovny bude pravidelně větrán, po ukončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek a využívaných prostor