Zprávy

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Zlín děkuje všem příznivcům gymnastiky za trpělivost v tomto roce.
Přejeme pohodové vánoční svátky a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.
O začátku cvičení v roce 2021 budeme informovat dle situace.Provoz tělocvičny od 3.12.2020

Provoz tělocvičny pro gymnasty bude obnoven v omezeném provozu od 3.12.2020. Podrobnější informace obdrží rodiče emailem.

Ministerstvo zdravotnictví v 30.11.2020 zveřejnilo podrobnější Matici opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity --- zde

Matice opatření - sportovní aktivity

V souladu s nařízením Vlády bude od 12.října 2020 budova SOKOLOVNY uzavřena


Na dobu 5. - 18.října.2020 je přerušeno cvičení:
přípravka, zájmová gymnastika a sokolíci

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

Toto nařízení se týká i počtu účastníků v prostorách sokolovny, kterou naše organizace provozuje.

V návaznosti na toto usnesení budeme postupovat společně tak, abychom co nejméně omezili sokolskou sportovní činnost a respektovali vládní nařízení:

Na dobu 5.-18. října 2020 je přerušeno cvičení:
 - přípravky mladší i starší po 15:45 - 16:45, út 16:45 - 17:45, stř 16:15 - 17:15, čtv 17:45 - 18:45
 - zájmová skupina mladší po 15:30 - 17:00, čtv 17:00 - 18:30
 - zájmová skupina starší út 16:00 - 17:30, čtv 16:00 - 17:30

Ohledně dalších postupů Vás budeme kontaktovat mailem.

Za oddíl SG TJ Sokol Zlín
Rajnochová Eva


Platba příspěvků

Prosím o dodržování termin platby


Školní rok 2020/2021

První trénink v úterý 1.9.2020


Ukončení školního roku 2019/2020

Poslední tréninky skupin sportovní gymnastiky přípravek a zájmových skupin se uskuteční ve středu 24.6.2020.
Od čtvrtku 25.6. bude sokolovna uzavřena.
Užijte si letní prázdniny a těsíme se na viděnou v září.
Tým oddílu sportovní gymnastiky


Letní příměstský tábor 2020

Další informace v sekci Příměstský tábor


K organizaci tréninků SG od 18.5.2020 (kromě Sokolíci)

Vážené rodiče a příznivci SG, níže naleznete blížší informace k organizaci tréninků sportovní gymnastiky od 18.5.2020

Složení a časový harmonogram jednotlivých skupin zůstává nezměněn.

 

ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

 • - do budovy sokolovny vstupují pouze cvičenci bez rodinných příslušníků (doprovodu), trenér je sám vyzvedne u vchodu 5 min před zahájením tréninku

 • - cvičenci i doprovod by měli před vchodem do budovy dodržovat bezpečné rozestupy

 • - každý cvičenec s sebou přinese vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, prohlášení budou k dispozici k vyplnění i u vchodu sokolovny

 • - upozorňujeme, že během probíhajících tréninků bude hlavní vchod do budovy uzamčen, proto je důležité dodržet časy zahájení a ukončení tréninku

 • - Na základě nařízení o krizovém řízení:

Usnesení Vlády České republiky č. 490 

Usnesení Vlády České republiky č. 493 v platnosti od 11. května 2020

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze č. 4 Usnesení Vlády České republiky č. 537 v platnosti od 18. května 2020 do 25. května 2020

Požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky na organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti  

 budou do odvolání nepřístupné šatny a sprchy, proto doporučujeme, aby děti přišly z domu již oblečeny do tréninkového úboru a připraveni k tréninku

 • - trenéři budou během tréninku dodržovat hygienická doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR uveřejněná v požadavcích pro organizovaný trénink na vnitřním sportovišti (viz výše)

 • - do odvolání není také možné využívat saunu

 • - po vstupu se cvičenec vyzuje a boty i svršky odloží na určené místo, odejde si na WC umýt ruce, vydesinfikovat desinfekčním gelem a teprve vchází do cvičebních prostor (vše za doprovodu trenéra)

 • - sportovci (cvičenci) v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), proto doporučujeme, aby měl každý s sebou sáček na uložení roušky. Všichni trenéři musí nosit během tréninkového procesu ochranný prostředek dýchacích cest.

 • - po skončení tréninku předá trenér cvičence doprovodu opět před hlavním vchodem do budovy, proto žádáme rodiče o dochvilnost (netýká se starších cvičenců, kteří mohou odcházet samostatně)

 • - rodiče posílají na trénink děti dobrovolně, a to pouze děti zdravé, z nerizikového prostředí

 • - prostor sokolovny bude pravidelně větrán, po ukončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek a využívaných prostor