PLATBA PŘÍSPĚVKŮ

Vážení rodiče,

v tomto sdělení naleznete instrukce pro platbu příspěvků za I. pololetí školního roku 2019/2020

  • částka je určena za období září 2019 - leden 2020
  • částka je splatná do 15.10.2019

Přípravka SG (mladší, starší) 1x týdně:
Přípravka SG (mladší, starší) 2x týdně:
Výkonnostní gymnastika:
Zájmová gymnastika (mladší, starší) 1x týdně:
Zájmová gymnastika (mladší, starší) 2x týdně:
MIMI přípravka /pátek dopoledne:

2.250 Kč
3.000 Kč
3.000 Kč
2.500 Kč
4.000 Kč
2.200 Kč

Jak platit:

  • bankovním převodem na účet:
    120037-1400127339/0800
    VS:datum narození dítěte (ddmmrrrr)
    Do textu pro příjemce:příjmení dítěte a jméno trenéra (např. Novák – Bezručko)

  • v hotovosti v kanceláři TJ Sokol Zlín ve dnech: 23.9. - 27.9. vždy 16:00 - 18:00

Upozorňujeme, že pokud budete chtít uplatnit příspěvek od VZP (111), je vzhledem k podmínkám stanoveným VZP nutno provést platbu v hotovosti. V případě platby BU Vám příspěvek nebude ze strany VZP proplacen!!!