Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny

PRAVIDLA PROVOZU SOKOLOVNY

  • - Do budovy vstupují pouze cvičenci a sportovci bez rodinných příslušníků
  • - Děti a mládež přebírá trenér před vchodem do sokolovny 5 min před zahájením tréninku
  • - Během probíhajících tréninků je objekt sokolovny uzavřen
  • - Cvičenci, trenéři a cvičitelé během tréninku nemusí nosit roušky
  • - Po skončení tréninku v dohodnutou hodinu si do 10 minut po skončení aktivity přebírá zákonný zástupce své dítě od trenéra nebo cvičitele
  • - Povinnost provozovatele sokolovny je pravidelná hygiena – dezinfekce tělocvičného zařízení, větrání

 

V případě, že se u uživatele sokolovny projeví příznaky onemocnění koronavirem, je jeho bezodkladnou povinností informovat Tělocvičnou jednotu Sokol Zlín jmenovitě:

 

Starostka JITKA KEJŘOVÁ – tel: 777 610 562