Placení příspěvků

Kde se nacházíte: Úvodní strana > Platba příspěvků

Vážení rodiče,
v tomto sdělení naleznete instrukce pro platbu příspěvků za II. pololetí školního roku 2018/19.
-částka je určena za období únor 2019 - červen 2019
-částka je splatná do 15.3.2019
 
Přípravka 1x týdně:                     - pololetí 2.250 Kč
Přípravka 2x týdně:                     - pololetí 3.000 Kč

Zájmová skupina:                        - pololetí 3.000 Kč
Výkonnostní skupiny:                 - pololetí 3.000 Kč
 
Jak platit:
- bankovním převodem na účet:   
120037-1400127339/0800
VS:datum narození dítěte (ddmmrrrr)
Do textu pro příjemce:příjmení dítěte a jméno trenéra (např. Novák – Bezručko)
 
- v hotovosti v kanceláři TJ Sokol Zlín ve dnech: 28.1. - 10.2. vždy 15:00 - 18:00

Upozorňujeme, že pokud budete chtít uplatnit příspěvek od VZP (111), je vzhledem k podmínkám stanoveným VZP nutno provést  platbu v hotovosti. V případě platby BU Vám příspěvek nebude ze strany VZP proplacen!!!
 Naši partneři