SPONZORING

 

Sportovní přátelé a příznivci sportu – sportovní gymnastika

dovolujeme si vás oslovit se žádostí o poskytnutí sponzorského daru pro děti a mládež našeho oddílu sportovní gymnastiky na zkvalitnění jejich sportovní přípravy.

Rozhodnete-li se náš oddíl podpořit touto formou, kontaktujte nás prosím o sepsání sponzorské smlouvy. Poskytnuté sponzorké dary lze zahrnout do nákladů a snížit jimi základ daně /dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních a příjmů/.

Za váš příspěvek jsem připraveni vám poskytnout jako protislužbu na našich webových stránkách umístění reklamy vaší společnosti, loga či prezentovat vás při probíhání jednotlivých akcí námi pořádaných dle vašich požadavků.

Pomůže nám jakákoliv finanční či materiální pomoc, za kterou předem děkujeme.

 

V současnosti se jeví jako nejpotřebnější nedostatek:

  1. Odrazový můstek v hodnotě cca 30.000,-
  2. Zapůjčeni mikrobusu pro dopravu dětí na závody
  3. Drobné dárky jako odměna pro děti na závodech pořádaných na Sokolovně