PLATBA PŘÍSPĚVKŮ

Vážení rodiče,

v tomto sdělení naleznete instrukce pro platbu příspěvků za II. pololetí školního roku 2018/19.

  • částka je určena za období únor 2019 - červen 2019
  • částka je splatná do 15.3.2019

Přípravka 1x týdně:
Přípravka 2x týdně:

- pololetí 2.250 Kč 
- pololetí 3.000 Kč

Zájmová skupina:
Výkonnostní skupiny:

- pololetí 3.000 Kč
- pololetí 3.000 Kč

Jak platit:

  • bankovním převodem na účet:
    120037-1400127339/0800
    VS:datum narození dítěte (ddmmrrrr)
    Do textu pro příjemce:příjmení dítěte a jméno trenéra (např. Novák – Bezručko)

  • v hotovosti v kanceláři TJ Sokol Zlín

Upozorňujeme, že pokud budete chtít uplatnit příspěvek od VZP (111), je vzhledem k podmínkám stanoveným VZP nutno provést platbu v hotovosti. V případě platby BU Vám příspěvek nebude ze strany VZP proplacen!!!